Zdravotnictví v Libereckém kraji: zatím neznámá pro koalici SLK a ZLK

28.11.2012 22:32

Zvědavost mi nedala a v Programovém prohlášení koalice SLK a ZLK, které se zcela nepochopitelně objevilo v materiálech k projednání zastupitelům na ustavujícím zasedání, jsem nalistovala kapitolu Zdravotnictví.

Ocenila jsem hlavně to, že se koalice chce věnovat podpoře duševního zdraví a péči o něj = nechci zlehčovat vážnost duševních obtíží, takže zdůrazním, že moje poznámka má ještě druhý, sarkastický podtext: když jsem zjistila, že v programovém prohlášení naprosto chybí jakékoli řešení mizerného stavu druhé nemocnice v majetku kraje, Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, tak mi propukla hluboká deprese. Ocitne se v ní i 110 tisíc lidí v její spádové oblasti, takže tu rozšířenou psychosíť budeme my, Českolipáci, záhy potřebovat.

Mně osobně je jako obyvatelce České Lípy naprosto fuk, jestli VZP bude mít pobočku v Liberci nebo v Ústí nad Labem a že zubař bude sloužit v Liberci skoro nonstop. Ale není mi fuk, jak to bude s oběma krajskými nemocnicemi, protože jsem jejich potencionální pacient v nejbližších cca 30-40 letech. Nenabyla jsem při čtení programového prohlášení, že si je vedení resortu vědomo skutečného stavu obou krajských nemocnic. Nestaví se k nim totiž jako k majetku, který je třeba nejen obnovovat, ale hlavně rozvíjet v déledobém horizontu a s vizí. Dostupná péče nestačí a ani tu kvalitní nelze poskytovat tam, kde stropy padají na hlavu nebo kde je kapacita některých provozů a oborů už na samé hranici. Špičkovou péči nelze poskytovat, když nedostačují kapacity a některé obory v liberecké nemocnici právě kvůli hraničním kapacitám neudrží krok s rozvojem oboru.

Českolipská nemocnice je dnes zanedbaná, podepsal se na ní čas a střídání managementu. Na konci minulého volebního období se podařilo získat podporu pro úvěr na zateplení, ale v pořadí je ještě rekonstrukce rozvodů, kotelny, operačních sálů, stravovacího provozu. V programovém prohlášení ale nenacházím ani větu na toto téma, které se dotýká 110 tisíc obyvatel ve spádové oblasti. V Liberci pro změnu limituje některé provozy samotná dispozice krajské nemocnice, kvalita zázemí i kapacita. Koalice sice píše, že odmítá stavbu nové nemocnice v Liberci, ale nezmiňuje už to, jak ve stávajících dispozicích bude hledat řešení pro zlepšení stavu operačních sálů a jednotky intenzivní péče na chirurgii. Neurocentrum  i ORL budou mít kvůli omezené kapacitě prostoru problém udržet krok s rozvojem oboru. To nejsou dobré zprávy. Jen doufám, že koalice SLK a ZLK v reálné krajské zdravotní politice nabídne víc, než si nyní na samém počátku nastavila – v tomto resortu nenabídla v programovém prohlášení víc než pár povrchních frází a slibů. Důležitá je i skutečnost, jakým bude partnerem pro hlavní hráče na poli zdravotním, a to pro Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Vzhledem k nulové odbornosti šéfky resortu Zuzany Kocumové a jeho vtlačení do agendy tělovýchovy a sportu, mně nenaplňují nadějí, že kraj bude silný hráč, který se bude bránit zavedenému stylu rozhodování „o nás – bez nás“. Ráda bych se mýlila… Zatím je jedinou jasnou starostí Zuzany Kocumové „odpolitizování“ nemocnic. Byla bych však raději, kdyby mi jako občanovi koalice garantovala, že mi nebude nemocnice padat na hlavu.

Je jednoduché odvrátit argumenty výše tím, že ČSSD měla poslední čtyři roky v Liberecké kraji karty v ruce a mnoho toho neudělala. To je jen laciná obrana, zvlášť když programové prohlášení koalice nesignalizuje žádné zásadní kroky ve prospěch pacientů a bohužel ani žádnou zásadní znalost potřeb resortu zdravotnictví.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode