Rozpočet České Lípy: skrytý deficit a sociální necitlivost

26.12.2011 21:20

Skrytě deficitní a sociálně bezohledný – to jsou hlavní důvody, proč zastupitelé ČSSD nepodpořili rozpočet města Česká Lípa na rok 2012. Očekávali jsme více pochopení pro možné dopady reforem na nejslabší skupiny obyvatel ve městě a zodpovědný přístup k veřejným financím.

Nemůžeme s klidným svědomím akceptovat, že vedení města sestavilo rozpočet, dle kterého vydá o téměř 62 milionů korun víc, než získá. A pro zakrytí propadu sahá do opět do investičního fondu. Tvrzení z tiskové zprávy, že rozdíly budou o tuto částku navíc posíleny, je hodně odvážné. Pokud by totiž příjmy takto posíleny nebyly, byl by rozpočet deficitní.  Odmítáme takovou manipulaci s argumenty. Způsob, jakým vedení města hospodaří s veřejnými prostředky, je z našeho pohledu kritickým rabováním prostředků na investiční akce.

I když město získá dotaci ve výši 90 % z 36 milionů korun na cyklostezku Varhany, tak stále bude deficit představovat téměř 30 milionů korun.

Sociální necitlivost vedení města k lidem, kteří žijí na hranici nouze nebo se v ní v důsledku reforem v nadcházejícím roce mohou ocitnout, je šokující – město věnuje každý rok milion korun pořadateli  festivalu vážné hudby a další nepřiměřeně vysoké částky věnuje na různé oslavy, ale není ochotné věnovat 300 tisíc korun, aby podrželo každý měsíc stovku nejslabších a nejzranitelnějších skupin svých obyvatel nákupem základních potravin. Osamělí senioři, matky samoživitelky, nemohoucí lidé. Paní starostka nechce být u toho, až se bude stovka chudých vybírat, prý je to výběr diskriminační. Paradoxem je, že radnici v Plzni vedené ODS diskriminace na mysl nepřišla a pěti stům svých chudých jako první město v zemi nabídla v době sociálních propadů pomocnou ruku srovnatelnou se systémem potravinové pomoci potřebným v EU. Grantová podpora pro sociální oblast stejně tak zůstává na době nepřiměřené výši; námi navrhované zvýšení na 500 tisíc nezískalo potřebnou podporu.

Sociální necitlivost projevilo vedení města i v postupu vůči službě pro seniory Autosenior - tato služba končí, přičemž podporu této konkrétní služby měla ODS ve svém volebním programu. Tato služba má být údajně nahrazena výhodnější službou pro seniory.

Sociálnědemokratičtí zastupitelé se při přípravě rozpočtu města na rok 2012 soustředili hlavně na sociální oblast, neboť očekáváme v nadcházejícím roce propady v životní situaci více osob, než tomu bylo doposud. Jsme přesvědčeni o tom, že prvotní povinností města je starost o občany, kteří v něm žijí. Výsledné hlasování o jednotlivých návrzích jasně ukázalo, která politická strana je na straně životních potřeb občanů města Česká Lípa. Hlasování je veřejnosti přístupné na www.mucl.cz.

 

Tisková zpráva ze dne 26.12.2011: Stanovisko Klubu zastupitelů ČSSD k rozpočtu města Česká Lípa na rok 2012

      

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode