Sociální služby podporujeme, ale nikdo nesmí mít přednost

30.06.2017 11:00

Tisková zpráva klubu zastupitelů ČSSD k financování sociálních služeb

Sociálnědemokratičtí zastupitelé města Česká Lípa zajistí finanční podporu všech potřebných sociálních služeb pro občany jakéhokoli věku v České Lípě. Tento jednoznačný slib jsme dali voličům a také jej dodržíme. Bez ohledu na nátlak, který vyvíjejí někteří jednotlivci, aby získali podporu pro jednoho jediného poskytovatele.

Proto volíme tento postup:

- podpora navýšení prostředků v rozpočtu na dofinancování sociálních služeb do 10 % uznatelných nákladů (rozpočtová změna, splněno 28. 6. 2017)

- zjištění skutečných nákladů jednotlivých služeb (polovina července 2017 ve spolupráci s Libereckým krajem)

- podpora příp. krizových opatření pro individuální poskytovatele dle aktuální situace v I. pololetí 2017 (schválení na ZM 31. 8. 2017)

- podpora systému financování reg. sociálních služeb pro rok 2018 městem Česká Lípa a prosazení relevantní částky do rozpočtu města na rok 2018 (schválení na ZM 13.12.2017)

Takto budeme postupovat u všech poskytovatelů sociálních služeb, tedy i u sdružení Lira.

Snahy prosadit podporu jedinému sdružení vnímáme jako politický boj, který se nezastaví před ničím. Spolek, který je ze dvou třetin financovaný státem, ale odmítá poskytnout péči, dokud nedostane 150 tisíc od města, zneužívá své postavení. Připomeňme, že v sociálních službách se financování kvůli legislativním změnám už v minulosti pozastavilo. Ale od letitých poskytovatelů služeb jsme neslyšeli stížnosti, kdo potřeboval, ten si výpadek financí zajistil ať už bezúročnou půjčkou nebo odkladem některých plateb. Skromnost, profesionalita a komunikativnost, to jsou vlastnosti, s nimiž jsme se až dosud setkávali u představitelů organizací. Dnes bohužel neprofesionální politici bez sociálního cítění zavádějí neprofesionální praktiky. A zneužívání klientů sociálních služeb je jednou z nich.  Sdružení Lira (stejně jako ostatní) o své peníze nepřijdou. Část už dostali z dotací, doplatek nyní, a pokud bude krize trvat, podpoříme jistě individuální podporu na konci prázdnin.

Jako sociální demokraté vnímáme potřeby všech věkových skupin, ale nebudeme určovat, kdo má a kdo nemá přednost. Víme, co děláme, proto budeme i dál postupovat racionálně a plánovaně. Kroky jsou předem dané, naši voliči si budou moci ověřit, že postup dodržíme.

Dveře pro všechna sdružení a spolky jsou otevřené, proto je zbytečné se do nich vlamovat. Přáli bychom si, aby nejen spolek Lira, ale i opoziční zastupitelé projevili víc respektu k tomu, že systém služeb čítá mnoho subjektů a různých služeb. Není tedy možné jeden vyzdvihnout a financovat mimo systém. Takovou populistickou a hlavně nefér hru odmítáme.

V České Lípě, 30.6.2017

Klub zastupitelů ČSSD: Tomáš Binder, Petr Máška, Jaromír Štrumfa, Eva Vlastníková, Romana Žatecká 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode