Sociální služby chci pro všechny, kdo je potřebují

05.02.2018 20:48

Na podporu registrovaných sociálních služeb pro občany města Česká Lípa má město letos v rozpočtu 10 milionů korun. Ty mají pomoci všem, kdo jsou odkázáni na pomoc druhých, míněno poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, bez ohledu na věk či pohlaví. O důvodech, proč město v tomto dotačním programu přerozdělí jednu v historii města z nejvyšších částek, jsme si povídali se starostkou Romanou Žateckou.

 „Počítáme s podporou pro tyto služby v rozsahu 10–15 %, propočítáváme ji už druhým rokem a reagovali jsme nyní i na události roku loňského. Mám na mysli hlavně nečekané a neprofesionální odstavení autistů z České Lípy sdružením Lira a zvyšování platů sociálních pracovníků. Ačkoli stát uvolnil přes Liberecký kraj několik desítek milionů korun na sklonku roku, necháváme náš dotační program v takové výši, v jaké jsme v polovině loňského roku odhadli potřebu poskytovatelů. A to i přesto, že ze strany státu a ani Libereckého kraje nemáme doposud zcela jasná pravidla – kolik přispěje na sociální služby garantovaně stát, kolik dá Liberecký kraj a kolik města. Mezi registrované poskytovatele tak chceme letos formou dotačního programu přerozdělit 10 milionů korun a další milion máme ještě připravený na podporu dalších sociálních služeb a projektů.“

Jak byste ve stručnosti registrované sociální služby charakterizovala?

Jsou to sociální služby důležité a nezbytné pro občany města, ke kterým jsme se zavázali v minulosti komunitním plánem. Jejich podpora prostřednictvím dotačního programu patří proto k našim prioritám. Zároveň musím připomenout, že konkrétní výši potřebné podpory vychytáváme už dva roky.

Narážíte na situaci z loňského roku, kdy město nad rámec svých zákonných povinností vyhlásilo dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb vůbec poprvé a celkové požadavky pak vysoce převýšily částku plánovanou pro tento program?

Ano. Ale musím konstatovat, že ani stát, ani kraj nám dosud nepomohly stanovením toho, co a jak bude podporovat stát, co kraje a co města. V této oblasti je pořád víc chaosu, nejasností  a nesystémových rozhodnutí. A to bohužel dopadá hlavně na poskytovatele, kteří nemají dostatečnou jistotu existence a jejich klienti pak jistotu, že dostanou to, co potřebují. Proto jsme pro letošek v České Lípě rozhodli svůj dotační program významně navýšit. Abychom měli takzvaně „své jisté“ a tedy peníze na fungování celé sítě sociálních služeb – pro děti, rodiče, seniory, handicapované. Ne jen pro něktetré, jak to v minulém roce prosazovali někteří zastupitelé.  Stále platí pravidlo, že peníze z českolipského rozpočtu jsou určeny pro všechny  českolipské občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu či jiné tíživé situace – ať už jde o dospělé nebo děti.

Kromě dotačního programu na podporu registrovaných služeb přichází město také s tradičním dotačním programem na podporu sociálních projektů a aktivit. Jak vysokou částku bude město přerozdělovat v tomto klasickém dotačním programu?  

Celkem milionem korun podpoříme aktivity, které pomohou zamezit či snížit sociální vyloučení skupin obyvatel, jako jsou senioři, handicapovaní, rodiny s dětmi. Patří sem rovněž sociální a zdravotní preventivní programy, oblast dobrovolnictví a jiné zajímavé sociální projekty, které zapojí znevýhodněné občany. Kromě toho také pro sociální oblast platí, že projekty a aktivity, které se z nějakého pragmatického důvodu vymykají vypsaným dotačním programům, které jsou ze zákona pouze jednokolové, může ze svých fondů v průběhu celého roku podpořit rada nebo zastupitelstvo  formou individuální dotace nebo daru.    

Zdroj: Městské noviny, leden 2018

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode