Prosté DÍKY je cesta vpřed

01.10.2017 21:47

Překvapuje mne, jak lehce dnes jedni „soudí“ druhé. Na potkání mají pro každého z nás, kdo se jim prostě nelíbíme, nějakou nálepku. Neváhají nás hodnotit a škatulkovat podle svých vlastních měřítek. Je to drzost?  Nebo hloupost? Vyvyšování se nad druhé? Prostě „ten je fušer, ta je hloupá, tenhle drzý, tamta líná a tenhle… to je jaký vlastně odborník“? Renomovaný konzultant je „jen“ provinční, uznávaný architekt amatér a některé už ani nepotřebujeme. Slyšet takhle mluvit dvě drbny, zůstanu v klidu; od zástupců měst/a mne podobná „moudra“ ale spolehlivě namíchnou stejně jako povýšená tvrzení Všeználků „vždyť my přece dobře víme že…“.    

Oč víc tato nepokora prostupuje současnou společností, o to urputněji hledám ty, kdo jsou tady pro druhé, ne pro sebe samotné. A pravidelně na konci léta začínám lehkou inventuru roku v České Lípě. Vracím se v myšlenkách k lidem, kteří poctivě konají svou práci, obětují se pro jiné, rozdávají své srdce nebo znalosti. Cítím potřebu poděkovat těm, kdo v tom nachylujícím se roce něco pozoruhodného vykonali. A naštěstí mám vždycky po ruce pár tipů, komu na sklonku roku poděkovat. Nejvíc ale dám na to, jaké nominace dostanu od občanů našeho města. Výzvu k nominacím na Poděkování starostky za rok 2017 najdou zájemci v Městských novinách a kdyby se snad náhodou se svým tipem „nevešli“ do vypsaných kategorií (protože dobré srdce a šikovnost se těžko svazují kategoriemi), mohou mi je i tak poslat. Protože poděkovat chci na sklonku roku každému, kdo se nespokojil s průměrem a udělal pro ostatní víc než musel. A je jedno, zda jde o učitele, policisty, hasiče, pěstouny nebo skvělou sousedku… Všichni vámi nominovaní dostanou pozvánku na setkání, protože musí vědět, že jejich práce nebo aktivity si my ostatní všímáme a ceníme. Všem na konci roku moc ráda podám ruku a poděkuji jim. Za vás i za sebe, za město Česká Lípa. 

Letos na podzim je ještě jeden důvod připomenout si, že toto město se může pyšnit lidmi, kteří jsou hybateli rozvoje naše města i jeho dobré pověsti v okolí blízkém i dalekém. Předložila jsem zastupitelům návrh na udělení dalšího čestného občanství Ing. Luboši Novákovi, CSc. Protože ti, kdo činí ve prospěch nás ostatních, jejich prostřednictvím se jméno našeho města skloňuje po celém světě, mají být náležitě oceněni, i když na to často třeba ani nečekají. Neboť jak už jsem napsala výše, prokazování úcty ostatním, úcty ke schopnostem, činům nebo dobrým skutkům, je projevem lidskosti a jen vyslovený dík – ne urážka – nás nesou kupředu… 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode