Proč se v Lípě píská na píšťalku

15.11.2017 20:12

Nestačím se divit, kolika lidem a institucím leží městská hromadná doprava v České Lípě na srdci. Bohužel ne proto, aby autobusy s lidmi jezdily lépe, rychleji, častěji aj., ale protože si každý z "bojovníků" řeší nějaký vlastní politický zájem. A jak zaznělo na jednání zastupitelstva od KSČM - k mému velkému překvapení - v jakém rozsahu budou autobusy jezdit vlastně není důležité. To asi nejlépe dokresluje, že se v Lípě nehraje ve skutečnosti o službu MHD pro město, ale o MHD jako nositele výhod. 

Blíží se konec smlouvy se stávajícím provozovatelem a musíme zajistit nového od 1.1.2019. Možností je několik a půjdeme nakonec tou, která najde podporu u většiny zastupitelů. 

Někteří by rádi třeba vlastní, tedy městský dopravní podnik. Prý stačí koupit autobusy, sepsat jízdní řády a už to frčí. "Vemte 120 milionů korun a je to," radí (a mlsnou jiskru v oku nelze nevidět).  

No, on to taky musí někdo umět provozovat a řídit a nedělám si naděje, že to zmáknou politici. O účinkování politiků v různých správních a dozorčích radách nemám velké iluze a některé veřejné instituce v České Lípě - třeba nemocnice mě napadá - jsou důkazem, že politická taktovka neudávala v minulosti vždycky jen směr KUPŘEDU. 

Ale zpátky k MHD: know how na dopravu prostě město nemá a i když houf teplých místeček s finančním polštářem města pod zadkem je lákavá vidina, je nutné jít cestou, kdy odborníci řídí, město kontroluje a ideálně drží prst na ceně. Záměr městského dopravního podniku dostal od zastupitelů STOPku, takže zbývá veřejná soutěž, nebo společný dopravní podnik s někým, kdo "MHD" umí. Záměr jít na to právě takto už zastupitelé schválili před měsícem. A díky zájmu Libereckého kraje dnes víme, že pro Úřad na ochranu hospodářské soutěže je tento záměr tak, jak je schválen, právně v pořádku. Přesto nás pořád NĚKDO straší a vyhrožuje, nejnověji neziskovky. Ty se odvolávají na informace od whistleblowera, byť na "píšťalku píská" někdo, kdo má ryze osobní nebo politické zájmy tento záměr města zmařit (viz wikipedie zde). 

Takže si zopakujme: 

Město Česká Lípa při zajišťování provozu MHD po 1. 1. 2019 postupuje transparentně, všechny kroky zveřejňuje, konzultuje s právníky a projednává na Zastupitelstvu města. Informace organizací Transparency Internetional a Oživení, že městu hrozí 20 milionová pokuta, považuji za nefér pokus vyděsit nás. Všechny podané podněty ale vítám, protože nám pomáhají na cestě ke společnému dopravnímu podniku - zatím se stále ukazuje, že všechny zmíněné organizace včetně Libereckého kraje nemají dostatek informací, aby mohly vyvozovat takové závěry.

Úřad pro hospodářskou soutěž řešil na podnět Libereckého kraje přípravu společného dopravního podniku města Česká Lípa a společnosti BusLine, a.s., a konstatoval, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. Tento závěr úřad vyřknul se znalostí veškeré dokumentace a posledního usnesení zastupitelstva města o záměru vytvořit společný dopravní podnik s BusLine, a.s. Ve světle tohoto rozhodnutí považujeme výtky Oživení a Transparency International za neopodstatněné.

Je také důležité uvést základní stavební kameny budoucích základních dokumentů společnosti, a to smlouvy o dalším postupu a společenské smlouvy. V nich se již nyní konstatuje, že společnost BusLine, a.s. nebude mít ve společném dopravním podniku většinu hlasovacích práv, nebude oprávněna jmenovat ani odvolávat většinu jednatelů (rozdělení jednatelů je 1:1), nebude oprávněna jmenovat ani odvolávat většinu členů dozorčí rady (rozdělení dozorčí rady je 4:1 ve prospěch města Česká Lípa), ani nebude podle připravované smlouvy o dalším postupu a společenské smlouvy vykonávat ve společném dopravním podniku rozhodující vliv.

Město Česká Lípa trvá a bude trvat na tom, aby v orgánech nového dopravního podniku pracovali za město ti, kteří mají dostatek odborných a řídících zkušeností. Rozhodně to nebudou trafiky pro politiky. Každá cesta má svá rizika, to si uvědomujeme, a právě proto přípravy záměru probíhají transparentně, plně v souladu s právními předpisy. Před případným podepsáním smlouvy tzv. přímým zadáním učiníme všechny právními předpisy vyžadované kroky a splníme také všechny jimi vyžadované podmínky. Veškerou finální dokumentaci také posoudí nezávislí právníci. Rozhodnutí tedy činíme a budeme činit ne abychom obcházeli zákon, ale abychom mu vyhověli, a přitom zajistili komfortní MHD s jasnou cenou za kilometr dopravního výkonu už od 1.1.2019. 

Odkazy

 

   

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode