PROČ mají komunisti kontrolu nad hospodařením města (o jednom českolipském unikátu)

25.12.2010 17:56

Předseda kontrolního výboru je obvykle pozice, na kterou s požehnáním zastupitelů usedá zástupce nejsilnější opoziční strany. Jeho úkolem je kontrolovat hospodaření města. Je to tedy pozice klíčová (zákonem definovaná) a je nepsaným pravidlem její obsazení opozicí.

V České Lípě se po volbách mnoho nezměnilo; stále vládne ODS, byť každý její druhý volič z roku 2006 změnil názor a volil v roce 2010 jinou stranu, a stále ji podporuje KSČM. A teď se ještě může pochlubit super unikátem – předsedou kontrolního výboru je člen KSČM. Rozhodování města tedy bude kontrolovat ten, kdo vládnoucím jednoznačně pomohl k moci. A ze stejné moci byla ČSSD odříznuta, neboť neprošel ani její návrh na doplnění tohoto výboru o člena ČSSD. 

Proč?

Jedna odpověď vyplývá ze zákona o obcích:   

§119 (3) Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

§119 (4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

§119 (5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Druhá odpověď je nasnadě: Koalice vládnou ve městě Česká Lípa s podporou komunistů jasně sděluje veřejnosti: pod pokličku si nakukovat nenecháme!

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode