Pro lepší život seniorů

25.08.2016 16:48

Jsou mladí duchem, jen mají už odžitý kus života. Tak vidím seniory při svých setkáních s nimi. A tak na ně taky myslím. Že potřebují informace, chtějí se vzdělávat, musíme je více chránit a taky s nimi mnohem víc mluvit. Aby se necítili na okraji svých vlastních životů, netrpěli pocity osamění a nezájmu společnosti.

ČSSD je v České Lípě iniciátorem právě takových aktivit pro seniory a jsem připravena i v rámci Libereckého kraje obhajovat financování služeb pro seniory a další sociálně slabší a znevýhodněné skupiny obyvatel. Abychom mohli ve městě poskytovat sociální služby těm, kdo je potřebují. Jednoho dne je totiž může potřebovat každý z nás.

Potkávám jako starostka města Česká Lípa spoustu lidí, kteří potřebují pomoc společnosti. Ať už mají handicap, nebo věk, nebo těžkou nemoc. Jsou různého věku i stupně ohrožení. Přesto aktivně žijí, zajímají se, sportují, pracují. Potřebujeme pro ně mít ve městech připravené sociální služby. A právě plánování těch potřebných sociálních služeb ve městech má průsečík na kraji, který na ně rozděluje miliony korun. Chci prosazovat takový proces financování, který umožní lepší život všech, kdo potřebují pomoc společnosti a seniorů obzvlášť.

Vím, že senioři v  České Lípě se chtěli orientovat ve světě moderních technologií, toužili se více setkávat a společně slavit. A zařídila jsem pro ně vzdělávání, kdy jim s trpělivostí a v jednoduchém jazyce vyučující vysvětlují to, co je zajímá. Kurzy, ve kterých dostanou poučení, jak nenaletět, jak se bránit slovnímu nátlaku nebo agresi vůbec. Jsem a budu i nadále podporovatelem projektů, které umožní seniorům trávit volný čas, ať už setkáváním nebo třeba výukou hry na hudební nástroje. A budu dál hledat řešení, jak propojit seniory v zařízeních města s ostatními ve městě, aby všichni měli stejné informace a příležitosti. Vím, co senioři potřebují – a chci to pro ně zařídit.

Vážím si seniorů. Jsou to lidé, za kterými je kus života a práce. Vidím jejich zájem o veřejný život, o město, o veřejný pořádek. Vidím také smysl pro humor, chuť užít si každý den a učit se novým věcem. Proto budu podporovat a prosazovat aktivity, které budou určeny pro zlepšení života seniorů a financování sociálních služeb tak, aby si svůj život mohli i nadále užívat.

Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa

kandidátka č. 7 do zastupitelstva Libereckého kraje za ČSSD

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode