Přemýšlíme o koupi akcií zdejší nemocnice

24.05.2015 22:44

Možnosti vstupu Města Česká Lípa do českolipské nemocnice bude hledat a posuzovat pracovní skupina, ve které budou zastoupeny všechny politické strany a hnutí zastupitelstva. Vedením skupiny stejně jako dalším jednáním v této záležitosti byla zastupiteli pověřena starostka města Romana Žatecká.

"Město se nezříká majetkového vstupu do českolipské nemocnice, musíme ale přesně vědět, jak nemocnice v dlouhodobém horizontu hospodařila, co plánuje, jaký předpokládá vývoj do budoucna a co přesně vstupem do nemocnice město Česká Lípa získá. Nechceme další bezednou studnu na investice. Úkolem pracovní skupiny tak bude nejen navrhnout vhodnou variantu majetkového vstupu města do nemocnice, ale také opatřit veškeré nutné podklady, aby mohli zastupitelé o tak závažném kroku kvalifikovaně rozhodnout," uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká.

Zastupitelstvu města byla od majitele nemocnice, Libereckého kraje, doručena jen obecná nabídka s třemi základními variantami řešení majetkového vstupu. Město má tak možnost buď odkoupit některé akcie nemocnice, navýšit základní jmění o vklad města nebo obě varianty zkombinovat. Součástí nabídky nebyla téměř žádná podrobnější data o hospodaření, vizi a ani to, co koupí akcií město získá.

"Chceme se podílet na řízení nemocnice v České Lípě, kraj jako vlastník však zatím neřekl přesně jak. Chtějí, abychom si koupili část nemocnice, my ale stále nevíme, co si za městské peníze koupíme. Nemocnice v České Lípě zřejmě má budoucnost, ale její technický stav není dobrý. Je to budova stará třicet let a až dosud do ní majitel, kterým je Liberecký kraj, příliš neinvestoval," doplnila Romana Žatecká. Zároveň zdůraznila, že při rozhodování o majetkovém vstupu do nemocnice je potřeba zvážit i dopady chystaného zákona o neziskových nemocnicích.

 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jeden z největších zaměstnavatelů v České Lípě, je spádovou nemocnicí pro zhruba 110 tisíc lidí. Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa získal Liberecký kraj bezúplatně v rámci delimitace (při rušení okresů) 1. 1. 2003. Akciovou společností se stala na základě rozhodnutí jediného akcionáře, jímž je Liberecký kraj (100% výše vkladu), svou činnost jako akciová společnost zahájila nemocnice 1. července 2006. V loňském roce hospodařila českolipská nemocnice se ziskem 13,2 mil. Kč. V roce 2013 však nemocnice hospodařila se ztrátou více než 44 milionů korun.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode