Pozadí nového parkování je tak trochu Mrs. Columbo

20.10.2013 21:49

Jako paní Columbová mi připadá nový parkovací systém, který začne v České Lípě platit od ledna (a už pár týdnů se zkouší u OD Andy). Všichni (míněna radnice) o něm mluví, samozřejmě v superlativech, ale jeho pozadí nikdo nikdy neviděl.

Zdůrazňuji hned na začátku, že vítám parkovací automaty v České Lípě vcelku s radostí. Systém je to dneska běžný, pohodlný, cenově pružný. Tedy pokud se zároveň řeší, aby řidiči parkovné platili. Oceňuji komfort pro občany, ale jako zastupitelka města chci komfort i pro městskou kasu.

Loni na jaře předložilo vedení města zastupitelům koncepci parkování, která počítala s ukončením výběrů a nasazení parkomatů. Byla podložena ekonomickou rozvahou, která jednoznačně podporovala nejvýhodnější řešení: Město si parkomaty koupí, investice se mu do dvou let vrátí. V diskusi ale zaznělo, že parkovací automaty už v České Lípě jednou byly a bylo by dobré si připomenout, proč se od nich ustoupilo, porovnat tehdejší výtěžnost z parkování s odhady předkládané koncepce (zdály se až příliš optimistické), dořešit kontrolu placení a zaplacenou dobu parkování aj.  Koncepce přijata nebyla ani žádné jiné usnesení.

A tak rada města konala jak je toto volební období zvyklá: po svém hlava nehlava. Protože jsme (zastupitelé) radostně netančili při první koncepci, byla nám odepřena další možnost podílet se na tvorbě podmínek pro parkování a posuzování výhodnosti řešení. Radní si to prostě upekli sami a po svém. Odhlasovali návrh, který se ještě ke všemu liší od verze předložené zastupitelům loni v březnu. Výsledek už známe: Najednou se cosi zkouší u Andy a pan místostarosta Kočandrle jásá, jak se rýsuje, že z vybraného parkovného teď budou peníze jen kapat, a to na všechno i na chodníky. Škoda, že se už skoro rok nezaklíná transparentností, protože právě ta tomu celému parkovacímu veletoči nejvíc chybí. Sice se čile v radničních médiích vysvětluje, kdo kde jak dlouho může parkovat, ale pořád nezní to důležité: Kolik nás (občany) to bude stát a kolik to do městské kasy vrátí a kdy. V takovém případě se oslavné ódy jeví jako trochu falešně zanotované lidové popěvky typu A já sám, vždycky sám.

Vyzývám tedy vedení města Česká Lípa, aby zveřejnilo kompletní koncepci parkování včetně ekonomických dat – srovnání možných variant, výši plánovaných investic a jejich návratnost, plánované příjmy… 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode