Pohádky o silnici, která byla, je a NEBUDE

21.02.2020 17:11

Za OBI byl před 10 lety ještě bahňák. Pak tam vyrostla silnice, po ní si cestu krátili lidi na Špičák, zásobovaly obchody. Loni dali radní hlavy dohromady a vypověděli smlouvu, náhradu nezajistili, plynulou dopravu nezajistili, nic pro nás náhradou nezajistili. S nájemcem jednali, až když jim teklo do bot. Bohužel nájemce na zadek nepadnul, nedohodli se. Pak už nebyl na nic čas. A tak budeme mít počínaje 1. březnem letošního roku po 10 letech zase za OBI bahňák. A budeme kvůli jejich trčet na průtahu Lípou v dopravních zácpách v obou směrech.

Ta silnice za OBI vznikla na základě této smlouvy v roce 2010 (viz příloha). Město jako vlastník pozemků jich část pronajalo nájemci, aby vystavěl účelovou komunikaci k novému obchodnímu centru, podmínky jasné, tenhle stav mohl fungovat po dobu neurčitou. V lednu 2019 náhle radní města dávají nájemci výpověď 1), přičemž VĚDÍ, že platí bod 6.14 přiložené smlouvy, že v případě ukončení nájmu je nájemce povinen ke dni skončení nájmu odevzdat městu pozemek ve stavu, v jakém jej převzal. Materiál k jednání radním jasně říká dopad takového usnesení: V případě schválení bude ukončena smlouva s nájemcem a ke dni ukončení nájemního vztahu bude z pozemku odstraněna stavba (komunikace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. „Doufám, že je nyní vše jasné a srozumitelné,“ píše mi místostarosta Jaroslav Turnhöfer na dotaz, kdy se rada o tom podivuhodném kroku rozhodla. Mně to jasné je: rada dostala město i své občany do průšvihu.

Takže dál: Smluvní strany se sešly až 18. prosince, až celých 11 měsíců po výpovědi. Marek Andrášek, právní zastupce nájemce, k tomu píše: „P. T. vážení zastupitelé a zastupitelky,… Klient je povinen na základě nájemní smlouvy část této komunikace odstranit, u části je pak nucen vymáhat náklady na vybudování komunikace vynaložené. Jako řádní hospodáři nepochybně vnímáte, že uvedená situace není pro město žádoucí, naopak je krajně nežádoucí. Přesto na osobním jednání se zástupci města dne 18. 12. 2019 byla klientu tlumočena zastupiteli, pány Martinem Brožem a Ing. Jaroslavem Turnhöferem pro klienta ekonomicky zcela neakceptovatelná nabídka na bezúplatný převod, kterou by město realizovalo majetkový prospěch na úkor soukromého subjektu, a to navíc ve vztahu ke stavbě, která je veřejně prospěšnou. Jako projev dobré vůle klient nabízí městu prodej komunikace, která má být odstraněna (včetně veškeré infrastruktury), a to za její účetní hodnotu. Nicméně s ohledem na běh času klient podniká kroky k odstranění stavby, v brzké době přinejmenším skrývku svrchní vrstvy. Dále bude klient postupovat pořadem práva a podnikne další právní kroky.“

 

Webové stránky města dnes uvádějí, že za problém nemůže samospráva. Hmmm, samosprávci ale schválili ono usnesení s výpovědí. Lež jako věž, snaha zamlžit špatná rozhodnutí, hodit vinu jinam. Co říct závěrem? Kdyby hloupost nadnášela, vznášeli by se nad OBI ti kdo, hlasovali v SAMOSPRÁVĚ města pro výpověď 2)

  1. 1) Č. usnesení 53/2019: Výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku a postoupení práv a povinností ze stavebního povolení – pozemek p. č. 5813/1 v k. ú. Česká Lípa Předkládá: Brož Martin, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, výpověď ze Smlouvy o nájmu pozemku a postoupení práv a povinností ze stavebního povolení č. A 07/10032/2010 ze dne 07.10.2010, včetně dodatku č. 1 a dohody o postoupení práv, na část pozemku p. č. 5813/1 o výměře 6300 m2 v k. ú. Česká Lípa společnosti JTH Shopping Park Česká Lípa s.r.o., se sídlem Krupská 33/20, Teplice, IČ: 290 57 116, v souladu s odst. 6.13 této smlouvy.
  1. 2) PRO hlasovali: Jitka Volfová (ANO2011), Martin Volf (ANO2011), Martin Brož (ANO2011), Roman Hejna (ANO2011), Jaroslav Turnhofer (ŽIVÁ LÍPA), Michal Prokop (ŽIVÁ LÍPA), Štěpán Slaný (ŽIVÁ LÍPA), Petr Jeník (PIRÁTI) – pravidelně přizvaný účastník jednání RM.

Příloha: Smlouva o nájmu pozemků a postoupení práv a povinnosti ze SP.pdf (1,4 MB)

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode