Pivovar? Proč nám radí pražští podnikatelé bez koruny?

31.12.2014 19:58

Reakce starostky na článek o pivovaru

Jako starostka České Lípy považuji za nutné reagovat na článek "Pivovar by měl být součástí plánů Lípy, chtějí podnikatelé", který ve středu 10. prosince 2014 vyšel v Českolipském deníku a který je pouze názorem jedné strany (čtěte zde). Překvapilo mne, že redakce nedala prostor zástupci města Česká Lípa, který by uvedl na správnou míru informace poskytnuté vám panem Michalem Simkaničem. Článek, který redakce otiskla, manipuluje s veřejným míněním a velmi mne překvapuje, že periodikum tvářící se jako seriozní si neověřilo poskytnuté informace a posloužilo osobním zájmům úzké podnikatelské skupiny. Pokládám tedy otázku: Činí to Českolipský deník záměrně, protlačuje osobní zájmy?

V uvedeném článku "radí" podnikatel z Prahy novému vedení města, co má dělat s objektem, který patří někomu jinému. To je podivuhodná rada. Asi jako bychom my v České Lípě radili pražským podnikatelům, jak mají naložit s Pražským hradem.

Samozřejmě máme zájem na tom, aby se areál pivovaru zrekonstruoval a sloužil široké veřejnosti. Tento zájem je ale aktuálně zneužíván pro soukromé zájmy skupiny pražských podnikatelů a významnou roli v tom hraje Českolipský deník! Mají snad na tom pan redaktor a paní šéfredaktorka osobní zájem?

Právo rozhodnout o tom, co s areálem do budoucna bude, mají výhradně jeho majitelé. Jejich stanovisko ale není vedení města Česká Lípa známo, stejně jako podrobnosti celého záměru rekonstrukce pivovaru. Citovaní podnikatelé nám sice radí, co máme dělat, ale o projektu jako celku neřekli nic - nepředložili popis projektu, systém financování, plán rekonstrukce, využitelnost, udržitelnost ... Nic takového vedení města do dnešního dne předloženo nebylo. Vzdušnými zámky se vedení města zabývat nebude, jakkoli se mu stávající stav objektu nelíbí, a osobně se podivuji nad tím, že Českolipský deník jim věnuje tak rozsáhlou neobjektivní pozornost.

Radnice vítá každou snahu o zvelebení části České Lípy, budovy, zeleně. Je také ochotná se na tomto zvelebení podílet, pokud bude mít dostatek finančních prostředků a zákonných důvodů. Ti, kteří chtějí s městem spolupracovat, však musí jednat férově, konkrétně a ve vzájemném souladu. Mám pocit, že pan podnikatel se snaží těmito mediálními výstupy dosáhnout toho, aby nové vedení města přistoupilo na jeho podmínky, tedy aby zaštítilo rekonstrukci pivovaru. Osobní podnikatelské zájmy podporuje veřejně i deník, který se prezentuje svým čtenářům jako seriozní periodikum.

 

Mgr. Romana Žatecká
starostka města

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode