Peníze na cestě

20.02.2016 21:25

Dotace. Peníze, které město rozděluje, ale i přijímá. U těch rozdělovaných z našeho rozpočtu říká, za co je dá – co z nich podpoří. Může se rozhodnout podle svých potřeb nebo priorit a stanovit kritéria, podmínky, kontrolu. Letošních více než 14 milionů dotací se začne vypisovat a dělit už v těchto dnech. O jiné peníze – ze státního nebo evropského rozpočtu – pak město může požádat. A musí respektovat pravidla toho, kdo je dává. Těžko si může vydupávat, že chce z Evropské unie víc a že má špatná kritéria, jako to v procesu rozdělování zažíváme tady. Ale o tom nechci dnes psát.

Zastupitelé města si v anketě stěžují, že málo čerpáme dotace. Byla by to pravda, kdyby… Využili jsme bohatě státní dotace na snižování energetické náročnosti školních budov a budeme v tom pokračovat – je to na první pohled vidět! S evropskými fondy to ale není tak jednoduché. Při nedávném setkání se starosty ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová razantně sdělila, že když nebudou projekty navázané na koncepční materiály, dotaci města nedostanou. A tady je kámen úrazu. Naši předchůdci strategiím moc nedali – koncepce cestovního ruchu ztratila platnost už před několika roky, strategický plán také dožil, aniž by si někdo všiml. Naštěstí současní zastupitelé dali na konci roku zelenou vzniku nového strategického plánu, tedy jednoduše řečeno: stanovení oblastí rozvoje města v déledobém horizontu a cíle, kterých chceme dosáhnout. Tento rámec je nezbytný pro evropské projekty, aby peníze neplynuly do nahodilých až nikomu potřebných projektů. Chápu to. Bohužel my v České Lípě ten rámec musíme rychle vytvořit. Naštěstí Evropa začala vypisovat první programy až na podzim, s velkým zpožděním. A tak radnice pilně pracuje na strategickém plánu a dělá si inventuru aktuálních dotačních příležitostí, které by mohly pomoci spolufinancovat plánované investice a potřeby. Skluz v přípravě doženeme, ale faktem je, že aktuálně výzvy směřují více do sociálních a měkkých projektů, než do investic typu koupaliště, hřiště apod., které bychom potřebovali víc. Tato hojnost skončila před dvěma roky a jak vidno, neopakuje se. Přesto jsem optimistka a věřím v naši dobře nastartovanou přípravu na nové programovací období a v to, že získáme pro Českou Lípu i evropské peníze.

Dotace města takové strategické rámce nepožadují – jako už dlouhá léta budou opět směřovat do sportu, kultury, životního prostředí, prevence kriminality, školství, na památky. Nově také na vzdělávání seniorů, podporu talentů a podpoříme i investice ve veřejném zájmu. Jen jsme letos poprvé striktně řekli, že peníze z rozpočtu města Česká Lípa musí být užívány jen na akce konané ve městě Česká Lípa pro Českolipany. Přeji vám, abyste si je užili.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode