Otevřená výzva: Buď židle starostky, nebo náměstkyně

27.12.2019 12:50

Vyzýváme statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje a starostku města Česká Lípa Jitku Volfovou (ANO2011), aby už více než rok trvající souběh svých vysokých politických funkcí ukončila preferencí jedné z nich, které se bude cele věnovat. Poslední události týkající se našeho města ukázaly, že ji tento souběh významně limituje ve výkonu práce zejména pro občany města Česká Lípa.

K této výzvě nás vede nespokojenost veřejnosti se dvěma událostmi posledních dnů: nezvládnutá situace kolem přesunu a přejmenování Střední zdravotní školy, pobočky v České Lípě, a nezvládnuté řízení kompetentních členů vedení města (organizace adventu v našem městě).

Považujeme za selhání starostky města a statutární náměstkyně hejtmana v jedné osobě, že připustí předložit krajským zastupitelům materiál o změnách ve vzdělávání zdravotních sester v našem městě, aniž je tento záměr projednaný se studenty a jejich rodiči. Přitom je členkou Rady Libereckého kraje a má zcela jistě veškeré informace (nebo přístup k nim) o připravovaných změnách v Libereckém kraji. Znepokojila nás mj. i odpověď, že v Radě Libereckého kraje paní Volfová v této věci nehlasovala, neboť nebyla přítomna. Pokud tedy paní Volfová nezvládá své povinnosti plynoucí z jejích dvou politických funkcí a účasti v několika dozorčích radách, pak by měla dodržet slib daný před komunálními volbami, že se bude věnovat výhradně starostovské funkci a zájmům města Česká Lípa. Pokud však v případu připravované změny u zdravotní školy upřednostnila vůli Starostů pro Liberecký kraj (předkladatele tohoto návrhu) před diskusí s českolipskou veřejností a hájením toho, co bylo rodičům před několika lety při vzniku pobočky školy slíbeno, pak jen potvrzuje střet zájmů, ve kterém se aktuálně nachází.

K této výzvě nás vede také velké množství připomínek veřejnosti k absenci adventní atmosféry ve městě, kdy například o posledním adventu byla Česká Lípa prosta jakéhokoli vánočního programu a možností pro společné setkávání. Na rozdíl od starostky města jsme znepokojeni reakcí obyvatel města na sociálních sítích, kteří posílají zájemce o návštěvu adventního města raději jinam než do České Lípy. To je zcela v rozporu s deklarovanou péčí města o rozvoj cestovního ruchu. Přitom právě koalice ve městě vedená paní Volfovou si prosadila dalšího uvolněného radního M. Prokopa (Živá Lípa), na jehož odměnu a související náklady vynakládá město finanční prostředky veřejnosti v minimálním objemu 600 tis Kč a který má v kompetenci právě přípravu, organizaci a zajištění významných kulturních a sportovních akcí města. Řízení členů vedení města a jeho rozvoj je ale plně v kompetenci starostky. Ani jeden z nich své úkoly v adventním období nezvládl.

Žádáme paní statutární náměstkyni hejtmana a současně starostku České Lípy Jitku Volfovou (ANO2011), aby na počátku nového roku zvážila své setrvání na obou uvedených politických funkcích a rozhodla se vykonávat jen jednu z nich. Jako občané České Lípy oceníme, pokud se bude plně věnovat pouze řízení našeho města jako jeho starostka a své slovní proklamace na sociálních sítích a v radničních novinách naplní konkrétními činy ke spokojenosti jeho obyvatel.

Za klub zastupitelů Města Česká Lípa za ČSSD Mgr. Romana Žatecká a Ing. Petr Máška

Tato otevřená výzva byla 27. prosince 2019 zaslána Ing. Jitce Volfové a zastupitelům města Česká Lípa a Libereckého kraje

 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode