O perspektivě aneb Kam směřuje město Česká Lípa

27.12.2012 14:58

V České Lípě žije necelých 38 tisíc obyvatel, za posledních pět let ubyla celá tři procenta, za deset let je tu o dva tisíce lidí méně. Ubývá ekonomicky aktivních, přibývá seniorů. Rozvírají se nůžky mezi počtem těch, kdo se do města přistěhovali a kdo z něj odešli. Tolik statistika. Co z ní vyplývá? Že Česká Lípa v dlouhodobém horizontu ztrácí. A stárne. Nabízí se otázka: Jak byste charakterizovali město Česká Lípa v roce 2012?

Před lety to bylo rychle rostoucí průmyslové město. Později průmyslové město soustředěné na výrobu pro automobilový průmysl. A v posledních letech? Odpověď jsem nenašla ani na webových stránkách města Česká Lípa, což je vlastně i symbolem toho, co chci říci.

Je zajímavé, jak se oficiální webové stránky města Česká Lípa vyhýbají charakteristice města v jeho moderních dějinách; obrázek o tom, jak a čím žijí českolipští na počátku 21. století si návštěvník stránek neudělá. Česká Lípa ale nejsou jen turisté – těm naštěstí má stále co nabízet. Jsou to hlavně ti, kteří tu pracují, podnikají. Mladé rodiny. Děti a mládež. Senioři. Lidé pracující nebo za prací dojíždějící. Pracovní příležitosti, průmyslové podniky, soukromé firmy. Služby. Doprava. Kultura a sport… Už dlouhý čas postrádám vizi, kudy město Česká Lípa jde a kam vlastně. Žila jsem tu v době, kdy expandoval uran. A za pár let se vrátila, když byli zdejší lidé spokojení v montovnách pro automobilový průmysl. Vždycky bylo jasné, co se ve městě děje a proč. Jak je to ale dnes? Bohužel z politiky vedení tohoto města nemám jistotu, že ví, pro koho tu je a kam směřuje, jakou perspektivu chce občanům nabídnout. Jaké nabízí jistoty a jaké podpoří či vytvoří příležitosti. Po dvou letech práce v zastupitelstvu a třech předložených rozpočtech si jsem jistá: takovou vizi vedení města nemá. Neví, co nabídne mladým lidem, mladým rodinám za pět, deset, dvacet let. Bude tady pro ně práce, služby, podmínky ke spokojenému životu?  Do radniční kasy ale přitéká ročně cca 530 milionů korun, štrikovat z tak velkého rozpočtu jen módní svetr na rok, na dva je krátkozraké.

Schválený rozpočet města na rok 2013 je z mého pohledu jen souborem aktuálních potřeb, možná víc stranických, než občanských. Těší mne, že se ulice 5. května konečně dočká opravy včetně mostu u Majdalenky, že se zateplují školy. Ale už třetí rok se vedení města při schvalování rozpočtu ptám, jaké jsou priority rozvoje České Lípy, jak je budeme v průběhu času podporovat, kde má rozvoj města slabá místa, proč kašleme na sociální oblast a kulturu a kdy se to změní.  Odpovědi jsem se ještě nedočkala. Jeden příklad za všechny: z rozpočtu bylo opět vyřazeno Jiráskovo divadlo. Nejasný příslib hledání evropských peněz nepovažuji za adekvátní náplast, protože tady není stanovený cíl: do roku XY nabídne Česká Lípa důstojné podmínky rozvoji kulturního života.

Proč zastupitelé ČSSD nehlasovali o rozpočtu města na rok 2013:

  1. Nechceme rozpočet pouze schvalovat, chceme se podílet na přípravě. K tomu jsme nedostali čas ani příležitost. Návrh rozpočtu v mailu několik dnů před jednáním a na jednání přednesené rozpočtové změny v objemu desítek milionů korun bez zdůvodnění nepovažujeme za spolupráci, ale za manipulaci.
  2. Výdaje města nejsou adekvátní příjmům, rozpočet je schodkový a propad dorovnává opět z investičního fondu. Investiční záměry – na první pohled štědré – jen zakrývají propad v rozpočtu, u některých nejsme přesvědčeni o jejich nutnosti a ani nám nebyly investiční priority objasněny. Stejně jako loni a předloni říkáme jasné NE takovému rabování investičního fondu.
  3. Vůle k úsporám je pouze slovním cvičením – v některých případech se přijatá „úsporná“ opatření průběžně sanují rozpočtovými změnami v dalším roce, zvlášť v případě některých příspěvkových organizací.
  4. Opět postrádáme jakoukoli rámcovou informaci k filozofii rozpočtu tohoto města, jasně definované dlouhodobé priority.

Jsme proti rozpočtu, který není výsledkem dohody a nerespektuje tedy potřeby všech občanů města. Nesouhlasíme s dalším zadlužováním, protože ujídá z budoucnosti našich dětí. Své NE považujeme to za výraz naší odpovědnost vůči tomuto městu. Naším cílem je rozvoj a důstojná diskuse, dlouhodobá perspektiva pro všechny občany České Lípy.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode