Noví ředitelé, staré pochybnosti

21.09.2012 17:09

Noví ředitelé škol a školek v České Lípě, kteří vzešli z jarních výběrových řízení, se představili na schůzi zastupitelů 19. září 2012. V mnoha případech bylo zřejmé, že se jedná o lidi se zkušeností, jasnou vizí i chutí do nové práce.

Na mé straně však stále zůstávají pochybnosti o výběru dvou nových ředitelek, a to v MŠ Šikulka a v DDM Libertin. Ani při osobních prezentacích mne nepřesvědčily o tom, že si svá místa zasloužily jasnou koncepcí, která předčila poctivou práci dosavadních ředitelek, paní Naděždy Kumberové a paní Jiřiny Mimrové. Stále jsem přesvědčena o tom, že tento výběr byl motivovaný jinými zájmy, byť výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem.   

Zde je stručný přepis odpovědí nových ředitelek na moji otázku, v čem budou nyní jimi řízená zařízení jiná, s jakou přicházejí koncepcí:

Šárka Malá, ředitelka MŠ Šikulka: Koncepce je nová v tom, že chci navázat na kontakty se zahraničním. Také chci umožnit učitelkám rozvoj.

Miroslava Netolická, DDM Libertin: Chci klást důraz na zajímavé vzdělávání, zajímavé útvary, které dosud chyběly – kroužky historie, elektrorádií.

 

Informace o průběhu výběrových řízení najdete zde:

https://www.romana-zatecka.cz/news/konkurzy-na-reditele-poslouzily-zajmum-radnich-nikoli-obcanu/

 

Obrázek si ale udělejte sami – doporučuji zápis z 19. Jednání Zastupitelstva města dne 19. září 2012 na www.mucl.cz.  Napište mi své názory.

 

Děkuji těm ředitelům a ředitelkám, kteří tyto posty opustily, za jejich mnohaletou dobrou práci. Přeji novým ředitelům a ředitelkám školských příspěvkových organizací mnoho úspěchů a ať jim jejich plány vyjdou. Ráda se s nimi při vhodné příležitosti potkám.  

● Mgr. Karel Minařík,ředitel Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053;

● Mgr. Jan Policer, ředitel Základní školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Jižní 1903;

● Marek Kučera Dis., ředitel Základní umělecké školy, Česká Lípa, Arbesova 2077;

● Miroslava Netolická, ředitelka Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138;

● Jana Timová, ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607;

● Bc. Šárka Malá, ředitelka Mateřské školy Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode