Nenechte si nakukat, že... (o rozpočtu)

07.01.2018 16:43

Abyste si mohli udělat vlastní názor, níže najdete fakta k rozpočtu města Česká Lípa na rok 2018. Odpovídám tady na vaše potencionální otázky (dle toho, jak realitu rozpočtu zkreslovala opozice a média). Pro bližší vysvětlení/diskusi vám doporučuji přijít za mnou na radnici, udělám si ráda čas. 

Rozvoj odborného servisu města

Průměrný plat zaměstnance úřadu, po navýšení platových tarifů od 1. 11. 2017, je 27 566 korun (z 25 720 Kč). A protože Město ČL chce být dobrým a perspektivním zaměstnavatelem, zapracovali jsme do návrhu rozpočtu také nový systém valorizace příplatků, abychom si udrželi klíčové, odborně zdatné zaměstnance a měli nástroj na motivaci mladých odborníků na pozicích zaměstnanců a úředníků.

Plánované investice

Objemem plánovaných investic jasně říkáme, že máme odvahu dotáhnout věci do konce, případně u některých složitých investic alespoň rozhodnout o jejich budoucí podobě. To se týká jak venkovního bazénu, tak knihovny, divadla, Škroupova náměstí, Tilie apod. Vytrvale se držíme přání občanů města, kteří ve veřejné anketě řekli, co ve městě chtějí řešit – sídliště a parkování, divadlo a revitalizaci KD Crystal, cyklostezky, venkovní bazén. Našim cílem je vhodně využívat stávající možnosti a zahajovat stavby, dokončovat je, ne jen vést dlouhé diskuse.

V České Lípě se v minulosti investovalo spíše méně, v průměru kolem 120 mil ročně. Jen rok 2008 byl výjimkou, tehdy město utratilo téměř 400 mil korun, z toho 300 milionů na rekonstrukci a dostavbu Sportareálu. Na tuto akci ale tehdy čerpalo úvěr ve výši 230 mil. Kč, ze kterého nám dnes zbývá doplatit 87 mil. Kč.

Pro příští rok plánujeme srovnatelné, jen o málo větší investice, a to ve výši 412,6 mil Kč, z nichž

  • 13 % směřujeme do údržby města, vybavení městského úřadu a organizačních složek,
  • 22 % do menších investičních akcí,
  • 64 % do investičních akcí nad 10 mil Kč.

Vše uvedené si uhradíme z vlastních zdrojů města, úvěry si brát nepotřebujeme. 

Odlišujeme se i užitím Investičního fondu – ten se v době jeho vzniku naplnil částkou 260 milionů korun, ze kterých se postupně čerpalo na jednotlivé akce (jak jsem ostatně i v minulosti poukazovala na „rabování investičního fondu“). Pouze v našem (tomto) volebním období se do tohoto fondu také ukládaly/spořily peníze, hlavně průběžné přebytky hospodaření města.

Tyto velké investice směřujeme zejména do 5 cílů:

→ 45 mil Kč na regeneraci sídlišť, kdy pokračujeme v dílčích projektech na Špičáku a otevřeme regeneraci Holého Vrchu

→ za 35 mil Kč dokončíme zateplení bytového domu v Komenského ulici

→ za 28 mil Kč zrekonstruujeme penzion pro seniory Na Blatech

→ postavíme venkovní bazén u Sportareálu za 90 mil Kč

→ 16 mil Kč směřujeme na statické zajištění ZŠ Jižní a opravu atria

 

JE ROZPOČET SCHODKOVÝ?

Prostým odečtem výdajů od příjmů se to tak může jevit, ale dorovnáváme ten rozdíl penězi, které máme k dispozici, tedy z vlastních úspor.

NEZADLUŽUJEME MĚSTO.

Výdaje města budeme hradit výhradně z peněz města, které máme k dispozici, úvěry si brát nebudeme. Naopak město oddlužíme a doplatíme úvěry z minulosti.

MÁME NASPOŘENO, a to nám umožňuje nyní uhradit rozdíl mezi příjmy a výdaji. V minulosti jsme si vytvořili dostatečně silné finanční zdroje – připomenu, že do IF jsme převedli za 3 roky celkem 292 mil. Kč zejména z přebytků hospodaření. Úspory teď zčásti použijeme na krytí potřeb občanů města. Potřeb, které oni sami označili ve veřejné anketě v roce 2017 jako žádoucí a které reflektuje i Strategický plán města, na jehož vzniku občané města také spolupracovali. 

ZVLÁDNEME to, co jsme si naplánovali, ať už dokončit, nebo začít – samozřejmě nás ale vždycky může zpomalit nepředpokládaný vývoj, zejména nedostatek pracovní síly jak na MěÚ, tak u dodavatelů způsobený aktuálním vývojem na trhu práce.

 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode