Mlčení kolem výpovědi? Chci to projednat veřejně!

07.08.2020 15:17

Pár faktů na úvod: Taneční škola Duha dostala výpověď bez konkrétního důvodu z prostor Základní umělecké školy v České Lípě. Taneční škola Duha už víc než 20 let učí tančit českolipské děti i dospěle. Taneční škola Duha vychovala několik tanečních mistrů, například Terezu Bufkovou. Taneční škola Duha je důstojným reprezentantem města na úrovni celostátní i mezinárodní. Opakuji: Taneční škola Duha dostala výpověď bez konkrétního důvodu z prostor Základní umělecké školy v České Lípě.

Před 3 lety jsem byla nadšeným realizátorem myšlenky finančně podpořit existenci a fungování spolků v našem městě, protože spolky byly, jsou a budou základním kamenem života města. Spolkům jsme rozdali na fungování citelně víc peněz než kdokoli z města před námi. Spolkem je i Taneční škola Duha, která je dnes bezprizorní, aniž ví kloudně proč. Obrací se na všechny, volá o pomoc, ale vedení města mlčí – ačkoli se zaklíná tím, jak je líp a bude ještě lépe a jak oživilo i to, co mrtvé dávno bylo…

Takže nemůžu přejít to, že se dnes začala existence spolků (zvlášť těch významných) ohrožovat, ba přímo podřezávat. A věřím, že to nebude jedno minimálně těm zastupitelům, kteří pro podporu spolků v roce 2017 zvedli ruku. Požádala jsem dnes starostku města Jitku Volfovou, aby zařadila na program zářijového jednání zastupitelů i situaci v ZUŠ a Duze.

 

Vážená paní starostko, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, žádám o:

→ dle § 82, odst. c) o poskytnutí informace o využívání prostor ZUŠ k výuce a pro účely pronájmu (jednotlivě vždy 2018, 2019, 2020, výhled 2021) a konkrétních důvodech výpovědi Taneční škole Duha. O tomto překvapivém rozhodnutí proběhly nejasné a poněkud tendenční informace v regionálních médiích a nikdo z vedení města se k němu nevyjádřil (pokud bylo vyjádření součástí placené části zprávy, tak se omlouvám, ale placení obsahu o fungování komunální sféry zásadně odmítám).

TŠ Duha sídlí v prostorách ZUŠ mnoho let, je řádným nájemníkem a zázemí poskytované školou potřebuje ke svému fungování a rozvoji. Tato TŠ také reprezentovala město Česká Lípa na republikové i mezinárodní úrovni a její fungování je součástí života stovek Českolipanů. Nečekaná výpověď z dlouholetého nájmu s potřebným zázemím může být pro TŠ Duha likvidační a hledání nových prostor – zvlášť v období letních dovolených – není vzhledem ke specifickým potřebám jednoduché. Věřím, že město ČL jako zřizovatel ZUŠ má stále zájem podporovat spolkovou činnost ve městě, jak jsme ji v roce 2017 nastartovali (aby spolky ve městě měly důstojné podmínky pro své fungování) a že se ke vzniklé situaci mezi jeho příspěvkovou organizací a významným místním spolkem nejen veřejně vyjádří, ale bude aktivní v hledání adekvátních řešení.

Vzniklou situaci považuji momentálně za tak netransparentní a nedořešenou, že předkládám zároveň návrh projednat ji 

veřejně napříč politickým spektrem v zastupitelstvu včetně možných řešení. Navrhuji tedy dle § 93, odst. 1 výše uvedeného zákona:

→ na jednání ZM ČL dne 9.9.2020 zařadit bod s názvem ZUŠ Česká Lípa, p.o. – důvody výpovědi Taneční škole Duha Česká Lípa. Prosím kompetentního předkladatele o zpracování faktické části (důvodové zprávy), a to včetně informace, kterou požaduji výše.

Zdůrazňuji, že odložení projednání není možné, protože k poslednímu září TŠ Duha v ZUŠ Česká Lípa končí. Děkuji. Mgr. Romana Žatecká

 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode