Koukejme dál, než na špičku vlastního nosu

06.12.2018 16:29

Srdce Lípy je unikátní komunitní projekt, který naplňuje vizi Město se stará o zdraví svých občanů. Nikoli jen finančními dary pro nemocnici v setrvalé ztrátě, každoročními veletrhy Den zdraví, ale konkrétní dlouhodobou iniciativou, starostí o zdraví svých občanů. Je to projekt, který je dlouhodobě směruje v první fázi k preventivní zdravotní péči o sebe samé, v té druhé k podpoře aktivního a zdravého životního stylu v konkrétních podmínkách města. Tento projekt se silnou vizí vychází z Evropského projektu selektivní kardiometabolické prevence a v České Lípě by ho mohl prezentovat člen mezinárodního výboru tohoto projektu doc. Bohumil Seifert. Kolem tohoto projektu se ale u nás v České Lípě rojí zbytečné a hloupé otazníky…  

Pár čísel na úvod: autonehoda potká jednoho z 18 tisíců lidí. Na přechodu pro chodce je zraněný jeden ze 14 tisíců chodců. Leteckou katastrofu prožije jeden z osmi milionů lidí. Nádorové onemocnění ale potká každého třetího člověka a fatální srdeční příhoda dokonce každého druhého z nás. Na leteckou katastrofu se nepřipravíte, autonehodu taky neovlivníte, ale svůj zdravotní stav má ve svých rukou každý jeden z nás. A teď ruku na srdce: kolik z nás myslí na svoje zdraví a chodí na pravidelné – zdravotními pojišťovnami placené – preventivní prohlídky? Průzkumy opakovaně konstatují, že Češi na prevenci kašlou, i když se můžeme v České republice chlubit v evropském měřítku dobře organizovanou preventivní péčí.

Tohle všechno nám může prosvištět hlavou a nemusí se nás to nijak dotknout, já jsem však přesvědčena o tom, že kdo může byť jen prstem pomoci a bude hybatelem edukace a podpory preventivní péče, udělá hodně pro sebe i všechny. Ať už jsou to zdravotní pojišťovny, sami lékaři, tak klidně i města, která se chtějí starat o své občany.

Právě na tuto roli „hybatelů“ je zaměřený projekt Srdce Lípy. Jeho cílem je to, aby se město staralo nejen o úklid listí, parkující auta a razítka, ale také se staralo, aby ve městě žili zdraví lidé a vytvářelo k tomu podmínky. Minimálně tím, že vytvoří a bude podporovat komunitu těch, kdo se o sebe zajímají, a pak motivovat k péči o sebe i ty ostatní, vyhodnocovat zdravotní rizika, směřovat občany  k odborníkům nebo změně životního stylu, vysvětlovat, edukovat. V dalším kroku pak může navázat i propojením na možnosti, kde ve městě lze sportovat, zdravě se stravovat, starat o sebe, kde hledat pomoc. Tahle vize je velká a hodnotná, roli města v ní ale ne každý vidí: já osobně si ale myslím, že právě město může takovou komunitu vytvořit, protože lidé se přirozeně zajímají o to, co se ve městě děje nebo jaké příležitosti se v něm nabízejí. A když se najde osvícená hlava, třeba ta starostovská, která bude mít přirozenou autoritu, pak město může ožít i tímto tématem. Je to ale velká vize, kterou málokdo uchopí. Srdce Lípy tomu ale chce pomoci a není to jen webová stránka.

Už v minulosti se Česká Lípa zapojila do společné iniciativy Zdravá města, která chce samosprávy inspirovat k tomu, aby téma zdraví zapojovaly do svých politických rozhodnutí a každodenního života. Bohužel tehdy měl tuto agendu v kompetenci Tomáš Vlček a i když některá města rozvíjela zajímavé projekty (Litoměřice, Chrudim), Českou Lípu jakákoli aktivita minula. Pouze realizace každoročního Dne zdraví se ujal Petr Máška. Srdce Lípy je příležitost vrátit cenné téma ZDRAVÍ do života občanů našeho města.    

Bývalá Rada města v říjnu letošního roku projevila jednomyslně pochopení pro toto poslání a přijala nabízenou vizi, schválila tedy mimořádné zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci projektu Srdce Lípy za cca 360 tisíc korun, a to v jeho minimální cenové variantě. Jde o projekt unikátní autorskou odbornou spoluprací s doc. Bohumilem Seifertem z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze a také nutností koordinovat několik subjektů v oblasti zdraví občanů; potřebné zkušenosti a zmiňované odborné zázemí nabízí výhradně společnost Pears Health Cyber, která je v ČR jediným a jedinečným realizátorem myšlenky takového komunitního projektu.

Projekt se zaměřuje na tzv. civilizační nemoci současnosti, tj. na prevenci kardiometabolických onemocnění, vychází z Evropského projektu selektivní kardiometabolické prevence a cílí na věkovou kategorii 40-65 let. Využívá speciální komunikační platformu, připravenou po obsahové stránce včetně vyhodnocování doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, PhD. Ten se podílel na několika studiích v oboru preventivní medicína, na toto téma publikuje v ČR i v zahraničí a podílel se na řízení několika domácích i mezinárodních studiích v ordinacích praktických lékařů.

Záměr tohoto projektu byl v červnu diskutován také s praktickými lékaři v České Lípě, kteří podpořili užitečnost takového komunitního projektu a vyslovili zájem o spolupráci i vyhodnocování a další vývoj.

A ještě něco: ve společnosti Pears Health Cyber jsem měla v letech 2010-2014 příležitost podílet se jako nezávislý konzultant na některých aktivitách a považuji ji za odborně zdatnou v oblasti komunikace s pacienty i odbornou veřejností. Cením si jí jako seriozního partnera, jehož vizí je zlepšovat povědomí lidí o zdraví a potřebu se jím cíleně zabývat.

 

A ještě do závěru: Podle mých informací vyhrožuje zastupitel Petr Jeník (Piráti) podáním trestního oznámení na tuto zakázku, podle jeho mínění jde o „předražený web“, který by udělal daleko levněji. To je myslím nejlepší důkaz toho, že myslí jen v rovině „co za to“, ale dál už mu to nepálí – přínos projektu, odbornost, role města ve zvyšování zdravotní gramotnosti občanů, péče o občany a vůbec nějaké vize jsou už prostě na něj moc. Radši splétá konspirační líbivé teorie o tom, čí ruka ruku myje. Ona ale nemyje žádná, protože tady jde o dobrou myšlenku, která by mohla dorazit do České Lípy. Do té České Lípy, která přece podle názoru některých potřebuje ožít... A že by udělal web levněji? Nevšimla jsem si, že by se kdy zabýval preventivní medicínou a jak bylo řečeno, spolupracující odborník své know how nerozdává na potkání, ale dává ho výhradně jedné konkrétní prověřené a důvěryhodné společnosti.  

Mrzí mě taková krátkozrakost a hloupá dehonestace dobrých myšlenek, jejichž vize překračují horizont průměrnosti a konzumu; chci věřit tomu, že právě politici pochopí svou roli přinášet lidem nová řešení a tahle příležitost neskončí revokací usnesení bývalé Rady města.   

 

A když už jsme u toho – jak jste na tom s prevencí vy?    

Na preventivní prohlídky má ze zákona právo každý občan České republiky. Preventivní prohlídky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, nehradí si je tedy pojištěnec sám. Jejich frekvence je přesně stanovaná, a to takto:

• u praktického lékaře jednou za 2 roky. 
• na gynekologickou prohlídku každá žena nad 15 let jednou ročně.
• na stomatologickou kontrolu každý občan do 18 let právo každého půl roku, těhotná žena 2× v průběhu gravidity a běžný dospělý občan jednou za rok.
• na pediatrickou preventivní kontrolu mají pak právo novorozenci, kojenci, nemluvňata, batola a děti v těchto obdobích: první rok života 9×, dále v 18 měsících, ve 3 letech a dále pak jednou za dva roky.

 

 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode