Konkurzy na ředitele posloužily zájmům radních, nikoli občanů

24.05.2012 12:27

Rada města Česká Lípa včera oznámila, že vyměnila téměř polovinu ředitelů svých školských zařízení.  Rada změnila například ředitelku MŠ Šikulka. Na včerejším zasedání zastupitelstva se rodiče ptali, proč rada vyměnila ředitelku, se kterou jsou spokojeni oni, děti i inspekce. Býti radními, kteří rozhodovali o výměně, při včerejší veřejné konfrontaci s rodiči bych se styděla až červenala. Konfrontace totiž jasně ukázala, kdo na své politické židli vlastně hájí zájmy občanů města a kdo svoje vlastní.

Rada města složená ze zástupců ODS, TOP09 a Starostů pro Liberecký kraj poslala do konkurzů 16 ředitelů škol a školek ve městě, a to na základě zákona č. 472/2011 Sb., který vešel v platnost 1. ledna letošního roku a nově stanoval funkční období ředitelů na 6 let. Zákon ale nenutil zřizovatele k okamžitým plošným konkurzům, byla tu i odborníky hojně citovaná možnost o šest let je odložit. Legislativní rada vlády dokonce požadovala co nejmírnější zásahy do postavení dosavadních ředitelů.

Čekolipská rada města ale zvolila nejtvrdší cestu, konkurzy vyhlásila a rovnou plošně. 16 ředitelů se ze dne na den dozvědělo, že do půl roku se můžou ocitnout na dlažbě. Pokud ale existuje mírnější řešení, pak musí rada sakra dobře vysvětlit, proč postupovala tak razantně. Položila jsem tuto otázku na včerejším zasedání zastupitelů, před očima občanů a nespokojených rodičů. Vysvětlení místostarosty Tomáše Vlčka (Starostové pro Liberecký kraj), který má školství v kompetenci, připomínalo vysvětlení našprtaného školáka, který sice vzorně memoruje zákon, ale vlastní názor mu chybí. Proto se jeho slova opřela o vysvětlení typu právní jistota a stanovisko kraje. Pro mne to je alibismus jako důsledek neschopnosti nebo neochoty definovat, ve kterých školách je nutná změna ředitele, ať už z vůle zřizovatele nebo rodičů. Rada podle Vlčka respektovala doporučení konkurzní komise – respektovala ale i názory rodičů? Rozhodně ne. A tak alibismus hezky zastřel skutečnost, že byly vyměněni politicky nepohodlní ředitelé (Libertin) a nalezeno jedno teplé místo pro kamarádku (MŠ Šikulka). A tak se v České Lípě stalo, že byla odvolána ředitelka školky zřejmě proto, že rodiče byli až příliš spokojeni. Dávám tedy podnět kontrolnímu výboru ZM Česká Lípa, aby prošetřil tato konkurzní řízení, zvláště pak podjatost starostky v případě konkurzu v MŠ Šikulka.

Je do nebe volající drzost, že rada města nerespektuje hlasy rodičů, kteří budou její rozhodnutím dotčeni. Pokud vedení města rozhoduje dle svých zájmů a neslouží občanům města, nemá na svých místech co pohledávat.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode