Komu balík vynesl balík?

24.05.2013 22:43

Zpráva pro zastupitele města na jednání 22.5.2013 o rozdělení dividend Českolipské teplárenské (ČLT) mne s časovým odstupem přivedla ke shrnutí toho, co získalo město Česká Lípa prodejem většinového balíku akcií ČLT. Byla to tehdy v roce 2008 kauza převeliká, dva tisíce Českolipáků podepsaly petici proti prodeji v obavách z nekontrolovaného zdražování tepla a zastupitelé vedli mezi sebou lítou diskusi, která skončila rozhodnutím „Prodáme, vzdáme se své majority“ (škoda, že nejsou na internetu k dispozici hlasování po jménech z tehdejší doby).

Připomeňme, oč šlo: V roce 1996 založilo město Česká Lípa jako jediný zakladatel Českolipskou teplárenskou, a.s., za účelem výroby a rozvodu tepla ve městě. Tehdejšímu strategickému partnerovi INTOP-CZ prodali zastupitelé 35 % akcií, město si ponechalo 65 % akcií a s nimi i rozhodovací většinu. Té se spolu s absolutní většinou svých akcií (59,99 %) nečekaně zbavuje v roce 2008 za pouhých 220 milionů korun a ponechalo si symbolických 5,1 % akcií.

Letos ČLT rozdělila na dividendách celkovou částku 19,4 milionů – Česká Lípa z nich získá necelý milion korun. Čistě teoreticky: v rozpočtu města mohlo být 10krát více, kdyby se tehdy nezbavilo svého majoritního podílu. S odstupem pěti let tedy pokládám k diskusi otázku: Co město za tento super obchod získalo?

Sumarizuji:  

  1. 220 milionů korun – tato částka představuje zhruba polovinu současného městského rozpočtu; i přes tuto injekci je rozpočet v roce 2013 skrytě deficitní. Znamená to mj. omezování investic, symbolické granty apod.
  2. ČLT se zavázala k nezvyšování marže v ceně tepla na dobu tří let – závazek vypršel s koncem roku 2011, poté cena energie stoupla v průměru o 10 %.
  3. 10 let bude ČLT přispívat městu Česká Lípa na kulturní a sportovní aktivity částkou 750 tisíc každoročně – po komunálních volbách v roce 2010 navrhlo vedení města a následně po velké diskusi prosadilo věnovat tento příspěvek na nejbližší 4 roky (přesně 1 milion korun každoročně) výhradně pořadateli festivalu Lípa Musica, a to zastupiteli města Martinu Prokešovi (SLK). Význam této akce nerozporuji, dlouhodobě kritizuji výši její podpory z veřejných financí.
  4. ČLT poskytne pozici člena dozorčí rady pro zástupce města – v této funkci je od ledna 2009 Jan Stejskal (ODS). Ve vedení společnosti jsou dále Ing. Anna Kobosilová (TOP09) a druhé období také Oldřich Panc (KSČM), a to ve Sboru poradců ČLT, jehož úkolem je přezkoumávat návrhy představenstva společnosti předkládané dozorčí radě a který byl při svém vzniku údajně zamýšlen jako další kontaktní místo pro občany (cituji z veřejných zdrojů). Výše odměn dle výroční zprávy je tato: členům dozorčí rady byly v roce 2012 vyplaceny odměny v souhru 360 tis. Kč (dozorčí rada má 3 osoby) a členům sboru poradců (také 3 osoby) ve výši 173 tis. Kč.    

Rozdělení těchto pašalíků je v kompetenci zastupitelů a je myslím zřejmé, kdo je v České Lípě vládnoucí koalice a kdo ji podporuje.  Pro přesnost doplňuji, že ČSSD se hlasování o obsazení těchto míst zdržela.

Rozdělování dividend, o kterém jsou nyní zastupitelé informováni, je tedy fér doplnit ještě o tato fakta. Komu tedy prodej akcií pomohl?  Odpověď je myslím při srovnání faktů (viz výše) zřejmá. A co vy, občané města, jak jste spokojeni s cenou tepla ve městě?

 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode