ČSSD v Česká Lípě: Deficitní rozpočet nepodpoříme, je to skok do dluhů

18.12.2013 20:52

Do roku 2014 vstoupí město Česká Lípa s rozpočtovým provizoriem. To je špatná zpráva. Pozitivum ale vidím v tom, že rozpočtové provizorium umožňuje utrácet z městské kasy jen za nezbytně nutné výdaje, což je jistá garance úspor.

Rozpočet města jsme nepodpořili, protože město plánovalo utratit víc peněz než dostane. Nevyrovnaný rozpočet je nám předkládaný opakovaně od začátku volebního období a my stále dokola opakujeme, že nemůžeme podpořit cestu postupného zadlužování.

Rozpočet České Lípy není vyrovnaný, jak starostka Hana Moudrá tvrdila v televizní diskusi před parlamentními volbami. Je skrytě deficitní a dlouhodobě vytlouká investiční fond. Zde pár argumentů: ten činil k 1. lednu letošního roku 155 milionů, na konci roku máme 109 milionů a k stejnému datu 2014 zbyde už jen 61 milionu korun. Nesouhlasili jsme v minulosti s tímto způsobem sestavování rozpočtu a nebudeme souhlasit ani letos, dali bychom tak zelenou, aby se město Česká Lípa rozjelo k zadlužení.

Ukazují se také víc než jasněji dopady některých špatných rozhodnutí – bytové družstvo Lada, Sportareál – byla to rozhodnutí z dlouhodobého finančního pohledu nezodpovědná. Stejně tak se vyhazují peníze z radničních oken za příliš štědrou podporu pro Lípa Musica, nejrůznější půjčky, příspěvky, partnerství. A ještě jedna věc, o které mluvíme už tři roky: finanční nároky příspěvkových organizací města se zvyšují, zatímco jejich příjmy z hlavní činnosti se snižují. Už několik let opakujeme, že příspěvkové organizace nemohou jen natahovat ruku k městu, že potřebují manažersky řídit výdaje. Ani v této oblasti – vyjma městské knihovny a sociálních služeb – nenastal žádný významný posun v přístupu.

Jedinou dobrou zprávu byl fakt, že po třech letech marného upozorňování na nerovnost v grantech předkladatel návrhu rozpočtu letos konečně vyšel vstříc našim požadavkům a granty navýšil. Tím se částky určené na podporu akcí a služeb v oblasti kultury, sociálních věcí, památkové péči a školství konečně dostaly na slušnou výši.

A jeden postřeh závěrem: komunální volby už klepou na dveře. Návrh rozpočtu odmítli nečekaně i zastupitelé za KSČM, ačkoli jejich zástupce ve finančním výboru hlasoval pro přijetí a v uplynulých třech letech drželi pevně basu s vládnoucí koalicí ve městě včetně volby starostky na samém počátku volebního období. Začíná ale nový boj o voličské hlasy a k rudé se už modrá zase nehodí… 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode