Chci, aby Česká Lípa investovala do majetku, ale i do lidí

07.01.2018 16:09

Nejen investice do majetku města, ale výrazné investování do lidí, do spolkové činnosti, finanční posílení dotačních programů a sociálních služeb, školství, to jsou nejdůležitější parametry rozpočtu města Česká Lípa na rok 2018, který jsem předložila Zastupitelstvu města po půlroční přípravě s koaličními partnery ke schválení. A tento návrh rozpočtu byl také na konci roku 2017 s mírnými úpravami zastupiteli schválen.

Schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 694,9 milionů korun a výdaji 1.078,8 miliardy korun. Vzniklý schodek rozpočtu budeme financovat z investičního fondu, kam jsme si poslední tři roky poctivě naspořili z přebytků hospodaření 292 mil. korun, a z běžných účtů města.

Rozpočet reflektuje naši dlouhodobou vizi vytrvale podporovat růst města. Pro rok 2018 máme ambici podpořit aktivitu jeho obyvatel, zbavit město ČL dluhů z minulosti, dynamicky zlepšovat stav chodníků a komunikací, nastartovat a zrealizovat významné investice, které směřujeme do různých oblastí pro různé skupiny obyvatel:

  • zlepšíme stav školních budov
  • nabídneme více sportovního a rekreačního vyžití a nové turistické cíle 
  • poskytneme větší komfort bydlení pro místní obyvatele 
  • zlepšíme podmínky života seniorů. 

Reagujeme jimi na doporučení nového Strategického plánu města, na kterém se podílely různé skupiny občanů a který jsme v letošním roce také schválili.

Výrazně jsme posílili dotační programy (na 29,4 milionu korun), zvláště pak podporu sociálních služeb, kam oproti loňskému roku posíláme o 10 milionů korun víc. Rovněž byl posílený i dotační program pro sport na 10,5 mil. korun.

Máme ambiciózní rozpočet, a přestože číselně je schodkový, tak ho bez problémů pokryjeme z toho, co jsme si za poslední roky našetřili, a ještě na účtech zůstane dostatek financí, aby město fungovalo bez problémů i v dalších letech. Město nezadlužujeme, veškeré investice uhradíme z vlastních prostředků, a naopak město oddlužíme, protože doplatíme úvěry našich předchůdců v celkové výši 178 milionů korun za BD Lada a rekonstrukci Sportareálu.

Plánované investice činí 423,1 milionů korun, z nichž: 

  • 13 % směřujeme do údržby města, vybavení městského úřadu a organizačních složek, 
  • 22 % do menších investičních akcí, 
  • 64 % do investičních akcí nad 10 mil Kč. 

I po těchto investicích na investičním účtu zůstane cca 147 mil. korun, přičemž v roce 2014 zde bylo 114 mil. korun.

 

K největším investičním akcím města patří regenerace sídlišť, kde budeme pokračovat v projektech na Špičáku (45 mil. korun), dokončení zateplení bytového domu v Komenského ulici (35 mil.), rekonstrukce penzionu pro seniory Na Blatech (28 mil.), venkovní bazén u Sportareálu (90 mil.), statické zajištění a oprava atria na ZŠ Jižní (16 mil).

V příštím roce dojde i na rekonstrukci křižovatky v ul. Českých bratří na Svárově, revitalizaci chodníků a veřejných prostranství ve městě, na dopravní řešení v ulici Hrnčířské a příprava stavby parkoviště vedle spořitelny, dokončí se rekonstrukce chodníků v ul. Sokolské a úpravy chodníku ke kavárně Union, bude provedena rekonstrukce ulice Pod Špičákem či úpravy křižovatky ul. Sokolská a silnice II/262 - světelná křižovatka, rekonstrukce Wedrichovy hrobky, fontány před KD Crystal, rekonstrukce semaforů na třech křižovatkách v Hrnčířské ulici a 5. května, nasvícení přechodů atd.

K realizaci připravíme rekonstrukci Jiráskova divadla, pokračování v regeneraci sídlišť a výstavbu nové knihovny v oblasti tzv. Tilie.

Do investičních akcí ve školách počítá město s investicemi přes 50 mil. korun, mělo by především dojít ke zlepšení stavu objektu v ZŠ Jižní, k úpravě sportovišť na ZŠ dr. Tyrše a ZŠ Slovanka, odvodnění ZŠ Pátova.

Projektově by se pak mělo připravit řešení Škroupova náměstí, cyklostezka Dubice, rekonstrukce knihovny Špičák, KD Crystal a Domu humanity, lávka pro pěší přes silnici I/9 na Kopečku, rekonstrukce Jiráskovy ulice, regeneraci sídliště Holý vrch.

 

Pokud na jedné straně investujeme do majetku města, pak návrh rozpočtu zohledňuje i nutné investice do lidí: významně posilujeme dotační programy a fondy směřujeme hlavně ke spolkům, abychom je podporovali v jejich aktivitách sportovních, kulturních, zájmových i jiných.

A protože Město ČL chce být dobrým a perspektivním zaměstnavatelem, zapracovali jsme do návrhu rozpočtu také nový systém valorizace příplatků, abychom si udrželi klíčové, odborně zdatné zaměstnance a měli nástroj na motivaci mladých odborníků na pozicích zaměstnanců a úředníků.

Chceme dát jistotu i těm občanům, kteří vyžadují zvláštní či sociální péči, ať už jde o děti nebo dospělé, proto návrh rozpočtu reflektuje na potřebu změnit výši podílu města na financování registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům města Česká Lípa podle vývoje a zkušeností roku letošního. 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode