Českolipská nemocnice: Otázky bez odpovědí

26.02.2013 23:20

Otázky, na které jsem na dnešním krajském zastupitelstvu nedostala odpovědi.

  1. Byla zakázka na zateplení NsP v České Lípě předražená? Pokud ANO, pak konkrétně v jakých položkách a o kolik.
  2. Chce vedení kraje vypsat novou veřejnou soutěž? Pokud ANO, garantuje nižší cenu při stejné kvalitě a že ze zrušení smluv nevzniknou právní problémy s finančními dopady na rozpočet kraje?  
  3. Garantuje vedení Libereckého kraje dotaci SFŽP na zateplení? 

Respektuji, že hospodaříme s veřejnými penězi, chceme s nimi nakládat účelně a hospodárně a že existují jiná řešení, jak zateplení českolipské nemocnice zlevnit. Respektuji právo vedení kraje prověřit si zakázku, kterou zdědila a za kterou nyní ponese odpovědnost. Ale chci jistotu, že se NsP v České Lípě bude zateplovat a že dojdeme k úspoře, kvůli které se roztočil celý ten kolotoč pochybností. Nestačí slib, chci od vedení Libereckého kraje záruku. Proto ty tři konkrétní otázky. Zatím zůstávají bez odpovědi...

Zpět

Kontakt

Město Česká Lípa
Nám. TGM čp. 1
470 01 Česká Lípa

+420 733 251 953

© 2010 Všechna práva vyhrazena.