Českolipská nemocnice ztrojnásobila ztrátu, politici se za práci chválí

24.06.2014 23:40

Pokud otázka po tom, jaké jsou výsledky práce lidí placených z veřejných financí, znamená dělat si volební kampaň, pak si takovou kampaň budu s chutí dělat 24 hodin denně, v zimě i v létě, každý rok.

Dnes mi na zastupitelstvu Libereckého kraje někteří politici vyčetli, že jsem asi už ve volební kampani, když jsem se zeptala vedení kraje, jak vyhodnotilo situaci v Nemocnici s poliklinikou, kde ztráta za rok 2013 dosáhla 44 milionů korun (v roce 2012 byla ztráta 12 milionů korun) a co konkrétně dělá pro to, aby se situace zlepšila, nemocnice stabilizovala a jaké cíle má stanoveny. Otázku jsem nesměřovala k managementu nemocnice, který nemocnici řídí, ale k politikům, kteří by se v podstatě měli chovat jako vlastníci (nemocnice patří Libereckému kraji). Jak tedy přispívají ke kontrole hospodaření, činnosti nemocnice, za což jsou placeni? Stačí jim obecná konstatování typu „Nemocnice pokračovala v tlaku na hospodárné nakládání s finančními prostředky, na transparentnost nákupů a na zvyšování efektivity hospodaření ve všech směrech“ (viz Výroční zpráva 2013), nebo opravdu dozorují výsledky? Právě politici (předsedkyně dozorčí rady NsP Hana Moudrá) totiž loni slibovali ekonomické zázraky, když prohlašovali, že nový managementem nastavuje kroky, které do konce zajistí vyrovnané hospodaření (viz zápis z RLK 18.6.2013 na wwww.kraj-lbc.cz).  

Fakt, že nemocnice ve výsledku meziročně trojnásobně prohloubila ztrátu, se nedá jen tak přejít – a to i přes to, že má nemocnice nový kabátek, vybavení, služby, procesy. Ale připomínám, že daňový poplatník si platí politiky za práci – obsazují například místa v dozorčích radách. Pokud tam nesedí jen do počtu a pro měsíční odměnu, pak by je hospodářská ztráta měla zvednout ze židle, protože jejich úkolem je kontrolovat a dohlížet. V Libereckém kraji máme ale speciální přístup k věci: i když se nemocnice propadla do hluboké ztráty, na řízení angažovaní (a placení) politici si poklepávají na ramena: Dobře pracujeme, to úhradová vyhláška (v horším případě přihodí ekonomický zázrak). No a když se zeptáte, JAK pracujete, CO konkrétního jste pro zlepšení výsledku udělali,  JAKÝ cíl tyto aktivity měly, tak se dozvíte jen to, že jste demagog. Budu klidně demagog v permanentní volební kampani, ale budu se vždycky takto ptát, aby bylo jasné, kdo chce, kdo umí a kdo jen mluví. Záleží mi na tom, abychom i za pár let stále měli v České Lípě nemocnici v přijatelném technickém stavu a s dobrými odborníky. I já jsem totiž zastupitelka Libereckého kraje, který nemocnici v České Lípě vlastní.     

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode