2501 dobrých zpráv

30.11.2016 19:22

Děkuji vám, že chcete žít nejen v České Lípě, ale hlavně pro Českou Lípu. Že jste nám řekli, kam je podle vašeho názoru účelné investovat vaše – tedy městské – peníze.    

Mám na mysli veřejnou anketu. Tu první v České Lípě, kdy se město vůbec zajímalo o to, kam přesně směřovat veřejné peníze, abyste z nich měli největší prospěch právě vy. První anketu, kdy se nechtělo rozhodovat od stolu a podle osobních ambicí, ale kdy se hledělo na to, co potřebujete vy. Celkem 2501 z vás řeklo: Chceme být aktivní hráči v rozhodování o našich (veřejných) penězích a tohle je náš návrh. Celkem 2501 dospělým v České Lípě stálo za to zamyslet se nad anketním lístkem, vyplnit ho a odnést. To je první dobrá zpráva, ta nejlepší. Ale mám ještě další…  

Odpovídalo jen o málo více žen než mužů, takže se dá moderní jazykem říci, že výsledek je  „genderově vyrovnaný“. V mém překladu to pak bude znít tak, že výsledné pořadí investic odrazí  jak potřeby mužů, tak potřeby žen v tomto městě. A to je dobrá zpráva. Další dobrou zprávou je, že s anketním lístkem chodili lidé různého věku, osmnáctiletými počínaje. Je fajn, že rostou mladí, kterým není jedno, co se ve městě, kde žijí, připravuje a řekli si, jak si představují, že se město bude rozvíjet. Nejaktivnější byla sice věková skupina 46 až 60 let, ale silným hlasem mluvili i třicátníci a senioři. Co chtějí ve městě dořešit, postavit, sdělovali nejčastěji středoškoláci, ale i lidé se základním vzděláním. Polovina vyplněných anketních lístků k nám dorazila ze sídlišť, zhruba každý třetí pak z okrajových částí města. To všechno jsou dobré zprávy. Odrážejí myslím chuť obyvatel celého spektra obyvatel říci svůj názor, své doporučení. Dobré jsou hlavně v tom, že 2501 dospělých nechce, aby za ně rozhodovali komunální politici jen od stolu – i když to není většina obyvatel města, přesto je to silná skupina hráčů o užití veřejných financí v našem městě. Teď je na úřednících všechny odpovědi zpracovat a na nás, komunálních politicích, učinit závěry a zapracovat je do rozpočtu roku nadcházejícího i těch příštích. A v příštím čísle Městských novin vás s výsledkem seznámit.

Děkuji těm z vás, kdo jste věnovali budoucnosti svého města 20 minut svého času. Děkuji dobrovolníkům u anketních komisí, že věnovali víkend spoluobčanům a trpělivě vysvětlovali, jak vyplnit anketní lístky. A zvlášť děkuji zaměstnancům Městského úřadu v České Lípě za organizaci a komunikaci celé ankety a zpracování odpovědí.

Přeji vám všem pěkné dny!

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode