100 dnů ukázalo, že se město mění k lepšímu

01.04.2015 21:40

(rozhovor pro Městské noviny)

Komunální volby změnily politickou mapu ve městě, vláda přešla z rukou ODS do rukou ČSSD a do vedení města usedli noví lidé. Po sto dnech, které mají za sebou, obvykle končí hájení. Co těch první sto dnů
ukázalo? Touto otázkou jsme zahájili rozhovor se starostkou města Romanou Žateckou. 

Sto dnů ukázalo, že radnice pod vedením ČSSD převzala poměrně rychle otěže a začala chodu města udávat jiný směr. Racionálnější, více zaměřený na potřeby občanů než na vlastní požitky. A to navzdory tomu, co se na sociálních sítích záměrně šíří nebo v médiích píše. Na konci minulého volebního období si tehdejší TOP09 stěžovala, že dva roky se seznamovala s chodem a pak už byly dva roky málo na to, aby se něco nového stalo. Z dnešního pohledu to považuji za malou akceschopnost - my jsme nasadili na počátku svého volebního období až vražedné "seznamovací" tempo a již první rozpočet, který jsme v únoru předkládali zastupitelům, jsme dokázali "přešít" podle našich priorit. Přesněji řečeno: podle priorit občanů, kteří nás volili.

Právě absence schváleného rozpočtu byla ale často kritizována. Považujete prodlevu za chybu?

To jsou jedovaté sliny, které šíří manipulátoři a hlupáci. Dva měsíce město Česká Lípa fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Pocítili jste to? Určitě ne. Odpady jsme vyváželi, čistily se ulice, úředníci pracovali, doklady a potvrzení vydávaly, úřadovny měly své standardní úřední hodiny. Vše běželo jako obvykle. To je ostatně podstata rozpočtového provizoria - aby vše běželo jak má, aby zůstal zachován chod úřadu. Pouze se neinvestuje. A to se dá dva zimní měsíce přežít. Nic zásadního se tedy během rozpočtového provizoria nestalo. Jen my na radnici jsme během té doby naprosto předefinovali rozpočet,
který jsme zdědili po vládě ODS, Starostů pro Liberecký kraj, TOP09 a Zelených. Ten měl schodek 70 milionů korun a jen částečné vykrytí předpokládanými příjmy z dotací na plánované investice. Jsem zastánce toho, že utratit můžeme jen to, na co máme, a navíc to utrácení musí mít jasné cíle. A pak jsem chtěla vnést do rozpočtu jasné politické cíle, pravidla a přehlednost. Občané přece musí mít jasno v tom, co bude město dělat v roce letošním, co připravovat na opravy v roce příštím, k rekonstrukcím v letech
dalších atd. Vypracovali jsme rozpočet, který bude ve výsledku přebytkový o zhruba pět milionů korun. Předpokládáme .... Kč dotací ze státního rozpočtu, maximálně je vytěžíme pro vlastní investice. Proto je naší prioritou snižovat energetickou náročnost našich škol a školek, zlepšování střešních plášťů, zlepšení
technického stavu objektů škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení. Vybrali jsme si ještě bezpečnost chodců a komfort zastávek MHD - a to nejen ve městě, ale i v okrajových částech, například v Dobranově. Tam se dnes o komfortu zastávek opravdu nedá mluvit, minulé vedení zřejmě zapomnělo, že Dobranov patří k České Lípě. Už letos to ale začneme měnit k lepšímu. Schválením práce na rozpočtu nekončí, čeká nás nastavení nového procesu přípravy, chci více odpovědnosti od ředitelů příspěvkových organizací města za rozvoj a "prodejnost" jejich služeb. Také podoba rozpočtu musí být jiná, pro občany srozumitelnější, přehledná. Nemám co tajit, spíše naopak: chci se chlubit tím, že rozpočtu města Česká Lípa jeho občané rozumějí a vidí v něm svou ulici, své oblíbené akce, své školy atd. Prostě vědí, kudy
město v tom kterém roce jde.

Rozpočet je schválený, co připravujete jako další krok?

Za osobní cíl si nyní dávám dokončení nové struktury Městské policie. Tady jsme v prosinci rázně řekli, že se dále obejdeme bez zbytečné byrokracie, že chceme vidět strážníky v ulicích, ne v kancelářích. Ve dne i v noci. Strážníky, kteří jsou tu pro občany, pro pořádek a bezpečnost.  Byly nastaveny rajony a za ně odpovědní strážníci. Vyhodnocujeme, jak se tento první krok podařil. Mluvím často s občany, ale i se zaměstnanci Městské policie. Zajímají mne jejich názory, snesu i kritiku, přemýšlím o námětech, které slyším, zvlášť když se odlišují od představy koalice. Protože od stolu můžete vymyslet klidně vzducholoď, ale pokud nebude létat, je k ničemu. Nechci produkovat veřejnou službu k ničemu, i když počítám s tím, že nikdy nebudou spokojeni úplně všichni. Zatím ale veřejnost pozitivně kvituje, že strážníky potkává, a
to hlavně ráno. V noci je to už horší, to tedy musíme dořešit. Hodně to ale souvisí s aktuálními početními stavy. V nejbližších dnech dokončíme práci na novém modelu, aby bylo jasné fungování, odpovědnosti,
finance na provoz i na mzdy. Teprve v tomto okamžiku bude změna nastartována - a počítám s tím, že to bude dlouhodobý proces. Na jeho konci ale očekávám motivované strážníky a spokojenou veřejnost. Fakáče z obou stran doufám už navěky zůstanou minulostí jako symbol naprosto nepřijatelného
způsobu komunikace.

Jaké zkušenosti vyplynuly z prvních 100 dnů vlády?
Hodně mluvím s lidmi ve městě. Slyším chválu i kritiku. A oboje je pro mne cenné. Na názoru občanů mi záleží, ne na tom, co kdo šíří po sociálních sítích a v médiích, aby přiživoval blbou náladu a dojem, že všechno je špatně. Kritice se nebráním, nutí mě opravovat si názor na situaci ve městě, zlepšovat věci. Zastávky MHD v Dobranově, silnice v Častolovicích a Manušicích, neřešené spory ve Staré Lípě, komunikace úředníků s občany, kvalita služeb našich příspěvkových organizací, stav chodníků, bezpečnost a pořádek v Jiráskově ulici, neupravené keře na Slovance, nepročištěné koryto Ploučnice, děravé chodníky a silnice - to je jen zlomek námětů, které řeším. Je to hromada každodenních potíží, které někoho z Českolipanů štvou a kazí mu život. Rozhodla jsem, že pořídíme aplikaci, která zrychlí jak evidenci takových každodenností, tak jejich řešení. Vycházím z předpokladu, že téměř 99 procent občanů dnes vlastní mobilní telefon a absolutní většina z nich tzv. smartphone. A právě jeho pomocí budou občané v České Lípě brzy pořizovat fotky špatně zaparkovaných aut, nepořádku, děr apod. a rovnou je mobilem posílat na radnici pověřeným úředníkům. Na mapě se bude zobrazovat, co je zrovna v řešení a já dostanu krom toho také okamžitý obrázek, jak rychle se zbavujeme problémů a jak komunikujeme s občany. Nahradíme tak dosud zavedenou e-mailovou cestu, která není ani přehledná, ani rychlá. 

Pozitivní je, že naše koalice je stabilní. Toho si cením nejvíc. A pak mně těší i signály z opozice, že rozumí našim cílům a je ochotna je podpořit. Poslouchám, co opozice říká a přemýšlím nad tím. Tedy vyjma slovních exhibic. Neslyším ale na výhrůžky a zastrašování, nejsem bojácná. Baví mě, když dnes jako ochránci veřejných zájmů veřejně vystupují ti, kdo prošustrovali miliony nebo nepomohli, když mohli, když měli v ruce kormidlo. Zvlášť když "varují" před neuváženými kroky, to mi přijde úplně nejveselejší. Takové varování se přece nedá brát vážně, je falešné. My víme, co děláme a kam jdeme.  

Co vám náladu kazí?

Že po mně plivou ti, kdo mě neznají. Nikdy mě nepotkali, nikdy se mnou nemluvili, nikdy se neptali, proč dělám to, co dělám, rozhoduji, jak rozhoduji. Ale mají potřebu šířit, že je všechno špatně. Nikdy od těchto rozumbradů neuslyšíte, jaký mají návrh na řešení, co jsou ochotni pro jeho prosazení udělat i obětovat. Ale kritizují ty, kdo to udělat ochotni jsou. Zvládají dokonale jediné: vyrábět drby a šířit je. Budu se bránit, protože jsem slušný člověk, který se do data svého vstupu do komunální politiky řádně živil prací a nikdy neměl potřebu kohokoli okrádat, šidit ani špinit. V tom jsem se nezměnila. Řídím se jen jednou jedinou potřebou: řídit věci tak, aby se měnily k lepšímu.  

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode